Voorbeeldberekening

U wilt en bedrijfsgebouw asbestvrij maken en voorzien van een nieuw dak met zonnepanelen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat het dak 1.000 m2 asbestplaten bevat. Kosten voor het vervangen van dakplaten, gevels en dakgoten: € 40.000 inclusief het afvoeren en storten van het asbest à € 1.000. Kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 25 kW: € 26.750

In deze voorbeeldberekening gaan we ervan uit dat u 28% belasting betaalt over uw fiscale winst en dat afschrijving van het totale bedrag van deze investering in het jaar van aanschaf u een rente- en liquiditeit voordeel oplevert à 3% van het investeringsbedrag.

Voorbeeldberekening1

Voor EIA komt in aanmerking:
Aanschaf en montage van zonnepanelen à € 26.750.
 U mag 41,5% van € 15.750 extra afschrijven van de fiscale winst. Uw netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 41,5% x 28% x 26.750 = € 3.108

Voor MIA komt in aanmerking:
De kosten voor het vervangen van het asbestdak minus de kosten voor het afvoeren en storten van asbest, dus € 40.000 – € 1.000 = € 39.000. Bovendien geldt er voor MIA een maximumbedrag van € 40 per m2 dakoppervlak, € 20 per m2 netto geveloppervlak en € 40 per strekkende meter dakgoot.
 € 39 x 1.000 m2 dak = € 39.000. 
U mag 27% van € 30.000 extra afschrijven van de fiscale winst. Uw netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 27% x 28% x 39.000 = € 2.948

Voor Vamil komt in aanmerking:
De kosten voor de aanschaf en montage van zonnepanelen à € 26.750 en de kosten voor het vervangen van het asbestdak, minus de kosten voor afvoeren en storten van asbest, dus € 40.000 – € 1.000 + € 26.750 = € 65.750.
U mag 75% van € 65.750 ofwel 49.313 op een willekeurig moment afschrijven. Dit levert u een rente- en liquiditeit voordeel op van ongeveer 3% van het investeringsbedrag. Uw netto voordeel bedraagt daarmee 3% x € 49.313 = € 1.479

Voor subsidie ‘Asbest eraf zonnepanelen erop’ komt in aanmerking:
€ 4,50 x 1.000 m2 dak = € 4.500
Uw totale voordeel (EIA, MIA, Vamil en subsidie samen) bedraagt € 3.108 + € 2.948 + € 1.479 + € 4.500 = € 12.035

Dit betreft een voorbeeldberekening en is indicatief. Voor een specifieke berekening kunt u contact opnemen met uw adviseur of boekhouder.