asbest eraf zonnepanelen erop

zonnepanelen, collectieve aankoop, Warns, solar consultant, solar consultancy

ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP

Voorgenomen verlenging en aanpassing Stimuleringsregeling
De huidige Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van elf provincies in juni 2014 besloten. Uitzondering hierop is de provincie Zuid-Holland. Daar besluiten Gedeputeerde Staten op 24 juni over de Stimuleringsmaatregel. Wanneer alle provincies positief hebben besloten, zal het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het ministerie de voorgestelde aanpassingen bespreken. De Stimuleringsmaatregel is voortgekomen uit het convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Aanpassing van het convenant is nodig vanwege de voorgenomen verlenging van de aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling en verbreding van de doelgroep: Convenant_asbestdak_eraf__zonnepanelen_erop
V
anaf 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.

De voorgenomen wijzigingen zijn:
•     Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak
•     Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak
•     Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
•     Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
•     De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 01.09.2015
Elke provincie kan zelf aanvullende voorwaarden stellen in de regeling. Bekijk daarom voor het indienen van een aanvraag altijd de regeling die geldt in uw provincie. Vanaf 1 juli staan hier verwijzingen naar de aangepaste stimuleringsmaatregelen.
 
Wie kan gebruik maken van de regeling?
Naast actieve agrarische ondernemingen komen vanaf 1 juli ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de Stimuleringsmaatregel. Voor deze nieuwe doelgroepen handhaven de provincies een subsidieplafond van 30 procent. Hiermee blijft de Stimuleringsmaatregel in hoofdzaak gericht op actieve agrarische bedrijven. Door de aanpassing krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren, voordat het voorgenomen wettelijke verbod op bezit van asbest in 2024 ingaat.

Op de website www.asbestvanhetdak.nl kunt u de komende weken nieuwe informatie verwachten. Ook kunt u hier uw vraag digitaal stellen. Op werkdagen is de helpdesk telefonisch bereikbaar tussen 12.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer  079 – 325 23 85.

Voorbeeld van een berekening

 

Schermafbeelding 2016-03-03 om 21.20.07De zon schijnt voor ons allemaal